top of page
  • כריסטינה כהן

מדריך פתיחת עסק

עודכן: 26 במרץ

פותחים עסק – מזל טוב!

יש מספר דברים שכדאי לדעת.


פותחים עסקים בשלושת הרשויות הבאות :

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מע"מ

עצמאי "רגיל"

פתיחת תיק עצמאי

עוסק פטור

עצמאי שאינו עונה להגדרה

עוסק מורשה


מע"מ


עוסק פטור :

עוסק שרוצה להירשם כעוסק פטור הוא מי שמחזור העסקאות השנתי שלו מגיע עד ל- 120,000 ₪ בשנה.

עוסק זה אינו דורש מס מלקוחותיו ועל כן פטור מהעברת התשלום למס ערך מוסף.

נדגיש – עוסק פטור -פטור רק ממע"מ ( עדיין הוא חייב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי).


אילו מסמכים על עוסק פטור להוציא ?

גביית התשלום מהלקוחות תיעשה באמצעות הוצאת דרישת תשלום (חן עסקה) ולאחר קבלת הכספים יפיק העוסק קבלה.


האם אני נדרש לדווח למע"מ ?

אחת לשנה בלבד, עוסק פטור יצטרך לדווח למע"מ על מחזור העסקאות השנתי שלו.


עוסק מורשה :

עוסק מורשה, בשונה מעוסק פטור- גובה מע"מ מהלקוחות שלו, את הסכום שהוא גובה עליו להעביר לרשות המיסים.

בשל העובדה כי הוא גובה מע"מ עסקאות, רשאי העוסק להתקזז על מע"מ תשומות (מע"מ הנובע מהוצאות שהוציא העסק).


אילו מסמכים על עוסק מורשה להוציא ?

גביית התשלום מהלקוחות תיעשה על ידי הוצאת דרישת תשלום, ולאחר קבלת הכספים יפיק העוסק חשבונית מס/קבלה.


האם אני נדרש לדווח למע''מ?

דיווחים של עוסק מורשה לרשויות נעשים בתדירות חודשית/דו חודשית.


מתי בכל זאת חייבים להיפתח כעוסק מורשה ?

לצד האמור לעיל, החוק בישראל מחריג מקצועות חופשיים שהעוסקים בהם מחויבים ברישום "עוסק מורשה", ללא קשר לגובה ההכנסות הצפוי להם; כלומר, גם אם מחזור עסקאותיהם הצפוי הוא מתחת ל–120,000 ש"ח. העוסקים במקצועות אלו, המפורטים בחוק מע"מ ומתעדכנים מעת לעת, כוללים אדריכלים, טכנאים, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, רופאים, וטרינרים, סוכני ביטוח, סוחרי רכב, מתווכי מקרקעין ועוד.


האם אלו השיקולים היחידים ?

לא.

בחירת הסיווג לעוסק פטור או מורשה מונה שיקולים נוספים כגון: תדמית, מי הלקוחות מקבלי השירות שלי, האם יש לי הוצאות בסדר גודל גבוה עליהם כדאי ומומלץ להתקזז במע"מ, עלויות שוטפות של הנה"ח לרואה חשבון שלי וכו'.


מס הכנסה


על פי פקודת מס הכנסה כל אדם שפותח עסק או מתחיל לעסוק במשלח יד כלשהו, חייב להודיע על כך לפקיד השומה באזור שבו העסק מתנהל. זאת, לא יאוחר מהיום שבו התחיל העיסוק במשלח יד או היום שבו נפתח העסק – מועד שנקבע לפי תחילת פעילות שמניבה הכנסות פירותיות.

פתיחת התיק היא חובה חוקית.

פתיחת התיק היא לכלל התא המשפחתי. לכן, בעת פתיחת התיק ייפתח התיק על הבן זוג "הרשום", ובן/בת הזוג. לא בהכרח בן הזוג "הרשום" הינו בעל העסק .


איך אשלם מיסים והאם המס שלי הוא שונה משכיר ?

המס במדינת ישראל הינו מס פרוגרסיבי, כלומר לפי מדרגות מס שנקבעו לפי המחוקק ומשתנות מעת לעת.

אין הבדל בין המס שמשלם שכיר, למס שמשלם עצמאי.

למעשה, בעת חישוב המס נכללים כל ההכנסות מכלל המקורות של הנישום.

אולם , בשונה משכיר אין הנישום יודע כמה הרווח הסופי שלו יהיה בסוף שנת המס, ומבוצעת אומדן של הרווחים לעסק.

על פי אומדן זה נקבע מקדמות מס הכנסה, עליהם הנישום משלם מידי חודש/חודשיים.

בשל העובדה שמדובר באומדן בלבד, הרי שהמקדמות ששילמנו אינם סופיות והחישוב הסופי ייערך בעת הכנת הדוח השנתי לאותה שנת מס.

לאחר עריכת הדוח השנתי, יודע הרואה חשבון מהו המס המתבקש מהנישום.

אם שילם מקדמות בעודף יוחזר לנישום ממס הכנסה התשלומים העודפים. אם שילם הנישום מקדמות בחוסר יאלץ לשלם את היתרה בעת הגשת הדוח.


חשוב!

על מנת לא להיות מופתעים בסוף שנה, מומלץ לבצע פעמיים בשנה בדיקות מדגמיות ובמידת הצורך מגדילים/מקטינים מקדמות.


הצהרת הון- מה זה ?

הצהרת הון היא דוח המאגד את כל הנכסים בניכוי ההתחייבויות =הון עצמי.

כדאי לדעת, כי כל מי שפתח תיק במס הכנסה בפעם הראשונה, יקבל בקשה להצהרת הון ראשונה מספר חודשים לאחר פתיחת התיק.

הצהרת הון נדרשת להגשה כל חמש שנים.

הצהרת הון ראשונה, היא קריטית שכן היא מהווה את נקודות הפתיחה לשאר ההצהרות.

הצהרות ההון היא כלי בידי רשות המיסים לביצוע השוואות בין השנים וזאת על מנת לאתר מעילות ואי דיווחים על הכנסות.


כל עסק חייב לפתוח תיק גם במס הכנסה.

התיק ייפתח עם סיווג לענף הכלכלי שנבחר.
ביטוח לאומי


קיימים שני סוגי עצמאים לצורך ביטוח לאומי :


מי נחשב לעובד עצמאי על פי הביטוח הלאומי?


אם אתה עונה על אחד מאלה ביטוח לאומי רואה בך עובד עצמאי :

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.

  • מי שההכנסה החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (סך של 6,268 ₪).

  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק (1,880 ₪).

  • שכר ממוצע במשק נכון לשנת 2024- 12,536 ₪.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל, לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב

כבעל הכנסה שלא מעבודה- להלן עצמאי שאינו עונה להגדרה.כיצד מחושב דמי ביטוח לאומי לעצמאי?

בתחילת הפעילות העסקית עליך להצהיר בטופס דין וחשבון רב שנתי על הכנסתך הצפויה ובהתאם לכך יקבע סכום המקדמה החודשית.

בדומה למס הכנסה, זו מקדמה בלבד. שומה סופית תיקבע לאחר הגשת הדוח השנתי לאותה שנה.

על מנת לא להיות מופתעים בסוף שנה, אנו עורכים פעמיים בשנה בדיקות מדגמיות ובמידת הצורך מגדילים/מקטינים מקדמות.

מדוע כדאי להיות מבוטח קרוב לצפי ההכנסה המשוערת ?

ביטוח לאומי, כשמו כן הוא – הוא ביטוח. לכן, כדאי להיות מבוטחים לפי בסיס הכנסה התואם את הרווחים הצפויים וזאת משום שלעניין גמלאות – ישנה גמלה חוסמת לעניין דמי פגיעה /דמי תאונה, וזכאותך גמלאות עלולה להיפגע.


שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה- לעצמאים (מעודכן לשנת 2024)

מחלק מהכנסה שמעל 7,523 ש"ח ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 49,030 ש"ח ( שיעור מלא).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש"ח ( שיעור מופחת)

12.83%

2.87%

דמי ביטוח לאומי

5%

3.10%

דמי ביטוח בריאות

​17.83%

5.97%

סה"כ

מי שאינו עובד ואין לו הכנסות חייב בתשלום ביטוח לאומי מינימלי בסך 194 ₪.

הערות – מי שהינו גם שכיר וגם עצמאי, ישנו חישוב אחר התלוי ברמת הכנסתו של המבוטח.

במידה ובתור שכיר כבר מגיע להכנסה חודשית של מעל 7,522 ₪, אזי על הכנסתיו כעצמאי ישלם את המדרגה הגבוה (17.83%) מהשקל הראשון.


מי שאינו עובד אך יש לו הכנסה שאינה מעבודה- (הכנסה פסיבית),

ישלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על פי הטבלה.

מחלק מהכנסה שמעל 7,523 ש"ח ועד תקרת החיוב בביטוח לאומי (49,030 ש"ח)

מהחלק של 3,134 ש"ח ועד 7,522 ש"ח . ( שיעור מופחת).

7%

4.61%

דמי ביטוח לאומי

5%

5%

דמי בריאות

12%

9.61%

סה"כהמשרד ערוך לשאלותיך ואנחנו פה ללוות אותך שלב אחר שלב .

אנו מאחלים לך בהצלחה.
Comments


1
2
bottom of page