top of page
הצהרות הון

הצהרת הון היא הצהרה על סך הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי לתאריך מסוים. 

הצהרת הון משמשת כמכשיר נוסף את רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום.

הצהרת ההון נדרשת אחת ל-5 שנים.

ישנה חשיבות מכרעת להיוועץ עם רואה חשבון לצרכי הכנת הצהרת ההון, 

על מנת שתוגש בצורה מקצועית ונכונה ולהימנע מהפתעות ופערים שעלולים להיווצר בין שתי תקופות ההצהרה.

לנו יש את המומחיות לוודא שההצהרות נערכות בצורה מקצועית תוך הכללת כלל הפרטים הרצויים לצרכי ההצהרה, תוך הכוונה נכונה לעסק שלך.


לראש שקט – פנו אלינו.

bottom of page