top of page
חשבות שכר

המשק התעסוקתי בישראל עבר בשנים האחרונות שינויים רבים אשר השפיעו בצורה ניכרת על תחום חשבות שכר.

אם אתם בעלי עסק או מנהלי חברה אתם ודאי מודעים לשינויים האלה.


משרדינו מעניק שירות תוך עמידה בשינויים הרגולטוריים ותוך פיקוח ואחריות גבוהה במיוחד בכדי לוודא עמידה בתנאים אלו:

  • פיקוח על תהליך הזנת נתוני העובדים למערכות

  • דיווח ותשלומים שוטפים ושנתיים לביטוח לאומי ומס הכנסה.

  • יישום הסכמי השכר בין כל עובד למעסיק תוך ייעוץ מקצועי בדיני העבודה.

  • אחריות על חישוב פיצויי פיטורים, פנסיה, קרנות השתלמות ,והפרשות סוציאליות אחרות.

  • מעקב אחרי החוקים המועברים בכנסת ועדכון תנאי ההעסקה וההפרשות בהתאם להם.


לשקט שלכם, תנו לנו להתעסק בחישובים אלו.

bottom of page