top of page

פתיחת תיקים ברשויות לעצמאים וחברות

פתיחת תיקים ברשויות לעצמאים וחברות

הליך פתיחת התיקים הינו הליך פשוט, אולם דורש התעסקות ובירוקרטיה מול הרשויות, ולא פעם בשל חוסר הידע התיקים לא נפתחים בכלל הרשויות.

פתיחת התיקים מתבצעת בשלוש הרשויות : מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי.


תנו לנו לעשות זאת עבורכם-

אנחנו מקושרים לרשויות המס בישראל ונעשה זאת במהירות, מקצועיות ובנוחות המקסימלית עבורכם.

bottom of page