top of page

סוגי שירותים

ביקורת והכנת דוחות כספיים לחברות

ביקורת, סקירה והכנת דוחות שנתיים לחברות ועמותות

דוחות שנתיים לעצמאים ובעלי שליטה

הכנת דוחות שנתיים תוך מיסוי אופטימלי

החזרי מס לשכיר

הגשת בקשה להחזר על מס ששולם לשכירים

הנהלת חשבונות

הנה"ח לעצמאים וחברות , הכל תחת קורת גג אחת

הצהרות הון

הכנת הצהרת הון לעסקים לרבות ביצוע השוואות הון

חשבות שכר

ביצוע חישובי שכר למעסיקים

פתיחת תיקים ברשויות לעצמאים וחברות

ייעוץ והדרכה לעסקים וחברות בפתיחת תיקים

תכנוני מס לעצמאים וחברות

מיקסום ומיצוי הטבות מיסוי לעצמאים וחברות

bottom of page